Kontaktuppgifter

Kaj Törnroos

tel 040 549 83 83    kaj@cajsa.ax

Understöd

föreningen och bli medlem!

Som alla föreningar är vi beroende av våra medlemmar. Dels för att visa på att det finns ett intresse för att bevara Cajsa i seglande skick och dels när vi ansöker om medel för verksamheten.


Enklast blir du medlem genom att betala in på föreningens konto:

FI09 6601 0002 0189 50

och ange i meddelandefälten vem/vilka som blir medlemmar.


Om du inte bor i någon av ägarkommunerna eller är medlem i Skötbåtsföreningen blir du stödmedlem genom att betala in på ovanstående konto.Medlemsavgiften är för vuxna 20€ , för barn under 16 år 5 €,  och för en hel familj 40€.
Hyra Cajsa

Under de tider som föreningen eller ägarkommunerna inte har egen verksamhet kan Cajsa hyras ut till föreningar, privatpersoner, etc.


Då förutsätts att den som hyr har de seglingskunskaper som krävs för att kunna hantera Cajsa. Föreningen kan eventuellt hjälpa till med skeppare, där den som hyr kommer överens om ersättningar till skepparen.


Hyran är:

150 € första dygnet, andra dygnet 100 € samt därefter 50 € per dygn.


För medlemmar gäller medlemsavgiften som hyra för dagsseglatser.