Segelföreningen Storbåten r.f
 
 

Segelföreningen Storbåten rf handhar storbåten Cajsa, som i sin tur ägs av skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö samt Ålands Skötbåtsförening.


Cajsa byggdes 1984 av Hasse Holmström på Björkö efter en gammal förlaga. Rekonstruktionen gjordes så exakt som möjligt utifrån den båttyp som använts sedan slutet av 1700-talet.

Bygget var också starten till den nybyggnation av gamla bruksbåtar som i sin förlängning resulterade i Albanus, Linden, Jehu och många enskilda byggen.


Syftet med båten var i första hand att användas för ungdomsverksamhet i kommunerna och en driftsförening bildades för att ta hand om båten. De flesta kommunerna har under årens lopp årligen gett ett bidrag till föreningen för att ge möjlighet att hålla henne i skick.


När kommunerna inte har verksamhet med Cajsa så hyrs hon ut till övriga intresserade, så normalt seglar hon i stort sett hela sommaren.

Bor du i någon av ägarkommunerna har du möjlighet låna Cajsa gratis för kortare seglatser.

Storbåten Cajsa 30 år!

Cajsa sjösätts på midsommardagen 1984 i Björkö, Kumlinge

Kontaktuppgifter

Kaj Törnroos

tel 040 549 83 83    kaj@cajsa.ax